ދިވެހިޖޯކުތަކެއް


ޅޮހީ 
އެއްޒަމާނެއްގައި އެއްޒަމާނެއްގައި އުޅުނު ރަސްކަލަކަށް ވާހަކަ ކިޔައިދޭ މީހަކު ވާހަކަ ކިޔައިދޭން ފަށައިފިއެވެ. " އެއްޒަމާނެއްގައި އުޅުނޯ މީހަކު......" އެހިސާބަށް ވާހަކަ ދިޔަތަނާ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ މީހާއަށް ފެނުނީ ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރަށް ހާޒިރުކުރެވެމުންދާ މީރު ކާތަކެތީގެ ތަބައްތަކެވެ. އޭނާ ކުޅު ދިޔާވެގެން އަނގަ ކާލިއެވެ. 
އެވަގުތު ރަސްގެފާނު ވާހަކަ އަޑުއަހާ ހިތުން އިންދާ ކުއްލިއަކަށް މެދުކެނޑުމުން ދެންވީ ކިހިނެއްތޯ ބެލުމަށް ސުވާލު ކޮށްފިއެވެ. "ދެންވީ ކިހިނެއް؟" ވާހަކ ކިޔާ މީހާ ވަރަށް އަވަހަށް " ދެން އެމީހާ މަރުވީ......." ފިގުހު އަންހެނަކު ސިޑިން އަރައަރާ ހުއްޓާ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކަމަކާއި ރުޅި އައިސްގެން އޭނާއާއި ދިމާއަށް ލޯއަޅާލާފައި އެބަބުނެއެވެ. " ކަލޭ ތިޔަ ސިޑިން މައްޗަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅިޔަސް، ސިޑި މަތީ ތި ފިޔަވަޅު މަތީ ހުއްޓި ހުއްޓަސް، އަދި ތިރިޔަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅިޔަސް ތީ މީގެ ފަހުން އަހަރެންގެ އަންހެނުންނެއް ނޫނެވެ. " ދެން އަންހެންމީހާ ހެދިގޮތަކީ ސިޑިމަތީ އިށީންދެ ތިރިޔަށް ކިރިއްސާލީއެވެ. އަންހެނާ އޭގެ ފަހުންވެސް އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ގޮތުގައި އިނެވެ. އަސްލު: އައް ލުއު ލުއު ވަލް މަންޘޫރު

Post a Comment

2 Comments

Mohamed Shafiu said…
hehehehehehe hehehe hehehhe hehehe
maI said…
it realy vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv funnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy