Arabi gadeege fasvana filavalhu.


އަރަބި ގަޑީގެ ފަސްވަނަ ފިލާވަޅުأبو عبد الله عبد الرحيم بن محمد المدني

ބުލޮގަރ ގެ ހިދުމަތް ލިބުމުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގައި ތާއްޓެއް އެރުމާއި ގުޅިގެން ފިލާވަޅު ލަސްވީތީ މާފަށް އެދެމެވެ. ތިރީގައިވާ ލިންކުން ފަސްވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރެއްވޭނެއެވެ

Post a Comment

0 Comments